M.Tech.Session- 2017-18
Sl.
Roll No.
Name of Students
1
18112001
Mr. Akash Khansili
2
18112002
Mr. Jishnu Rejimon
3
18112003
Mr. Kartikeya Nishad
4
18112005
Ms. Pooja Singh
5
18112006
Ms. Radha Rajpoot
6
18112007
Mr. Radhe Shyam
7
18112008
Mr. Rohit Kumar
8
18112009
Mr. Rohit Raj
9
18112010
Ms. Saumya Shukla
10
18112011
Mr. Shubham Jaiswal
11
18112012
Mr. Sivananda Mishra
12
18112013
Mr. Soumya Chakraborty
13
18112014
Mr. Sudhanshu Singh Yadav
14
18112015
Ms. Sweta Kumari
15
18112016
Ms. Swikriti Tripathi
16
18112017
Mr. Vaibhav Kumar Yadav
17
18112018
Mr. Vikash Kumar Mishra
M. Tech. Session- 2019 -20
Sl. No. Roll No. Name of Students
1 19112001 Mr. Aakriti Arya
2 19112002 Mr. Abhishek Anand
3 19112003 Mr. Ajay Kumar Sahu
4 19112004 Mr. Akhilesh Kumar Yadav
5 19112005 Mr. Anurag Kamal
6 19112006 Mr. Arun Kumar Patro
7 19112007 Mr. Ashish Kumar Singh
8 19112008 Mr. Biswaroop Burman
9 19112009  Mr. Gyanendra Pratap Singh
10 19112010 Mr. Himanshu Soni
11 19112011 Mr. Koustav Pal
12 19112012 Mr. Kumar Kartikey
13 19112013 Ms. Paulomi Singh
14 19112014 Mr. Prakash Kumar
15 19112015 Mr. Rajat Suthar
16 19112016 Mr. Rohit Sinha
17 19112017 Mr. Shubham Kumar Prajapati
18 19112018 Mr. Subham Sekhar Mandal
19 19112019 Mr. Sudarshan Sarkar
20 19112020 Mr. Surendra Kumar Sharma