B.Tech.+M.Tech. (IDD), Part-IV, CSE, 2016-17

S.No. Roll No. Name of Students
1 13074001 Abhishek K Hudedmani
2 13074002 Ankit Gautam
3 13074003 Chauhan Pruthvi Raj
4 13074004 Dara Sriharsha
5 13074005 Kartik Manchanda
6 13074006 Kashish Modi
7 13074007 Lakshya Sharma
8 13074008 Parth Pahariya
9 13074009 Ribhav Soni
10 13074010 Rishi Yadav
11 13074011 Shivam Gupta
12 13074012 Siddhartha Kumar Golu
13 13074013 Sonu Pratap Singh Gurjar
14 13074014 Himadri Mishra
15 13074015 Vishal Agarwal