B.Tech., Part-III, CSE, 2016-17


S.No. Roll No. Name of Students
1 14075001 Mr. Abhiram R 
2 14075002 Mr. Akash Gupta
3 14075003 Mr. Aman Gupta
4 14075004 Mr. Amit Kumar
5 14075005 Mr. Amrinder Singh Dhaliwal
6 14075006 Mr. Anant Dadu
7 14075007 Mr. Aniket Bansal
8 14075008 Mr. Ankit Saini
9 14075009 Mr. Arpit Chaudhary
10 14075010 Mr. Atishay Jain
11 14075011 Mr. Avinash Kumar
12 14075012 Mr. Ayush Gupta
13 14075013 Mr. Ayush Kedia
14 14075014 Mr. Ayush Shrivastava
15 14075015 Mr. Bharat Khanna
16 14075016 Mr. Brijesh Kumar Gupta
17 14075017 Mr. Chandrakant
18 14075018 Mr.Chetan Chaudhary
19 14075019 Mr. Dasarapu Aravind
20 14075020 Mr. Deepak Yadav
21 14075021 Mr. Devang Kulshreshtha
22 14075022 Mr. Dewanshu Pratihar
23 14075023 Mr. Digvijay Singh Rawat
24 14075024 Mr. Divyam Goyal
25 14075025 Mr. Divyansh Kumar Chandrakar
26 14075026 Mr. Gaurav Gupta
27 14075027 Mr. Gaurav Kumar Jaiswal
28 14075028 Mr. Gaurav Lohia
29 14075029 Mr. Harpreet Singh
30 14075030 Mr. Hemanshu Sondhi
31 14075031 Mr. Himanshu Agarwal
32 14075032 Mr. Kumbarwar Akshay Anand
33 14075033 Mr. Mayank
34 14075034 Mr. Mayank Panchal
35 14075035 Mr. Mudduluru Surya Pradeep Kumar Varma
36 14075036 Mr. Murari Toshniwal
37 14075037 Mr. Pradeep Yadav
38 14075038 Mr. Prakhar Gupta
39 14075039 Mr. Pranav Goel
40 14075040 Mr. Prateek P. Thakur
41 14075041 Mr. Prayas Jain
42 14075042 Mr. Raja Singh
43 14075043 Mr. Rishabh Jain
44 14075044 Mr. Rishabh Sinha
45 14075045 Mr. Rithvik Mekala
46 14075046 Mr. Robin Chawla
47 14075047 Mr. Saurav Kumar
48 14075048 Mr. Shubham Saini
49 14075049 Mr. Siddhant Jalan
50 14075050 Mr. Sourabh Rajendu
51 14075051 Mr. Suman Behera
52 14075052 Mr. Suman Kumar
53 14075053 Mr. Suraj Gupta
54 14075054 Mr. Sushish Kumar
55 14075055 Mr. Ujjwal Singh
56 14075056 Mr. Utkarsh Pathak
57 14075057 Mr. Vedant Agrawal
58 14075058 Mr. Virat Bansal
59 14075059 Mr. Vivek Sourabh
60 14075060 Mr. Arjun Malik
61 14075061 Mr. Jan Vijay Singh
62 14075062 Ms. Mehak Goyal
63 14075063 Ms. Isha Agarwal
64 14075064 Mr. Shubham Choudhary
65 14075065 Mr. Manish Kumar Singh